Het Sint-Sebastiaansgilde is een vereniging die al ruim 500 jaar zijn wortels in Tilburg heeft. Er is veel veranderd sinds ons gilde werd opgericht. Het beschermen van de bevolking en ook het begraven van slachtoffers van besmettelijke ziekten is niet meer aan de orde. Maar broederschap en dienstbaarheid zijn nog altijd de belangrijkste aspecten van ons gilde. Daarnaast is het handboogschieten gebleven. Niet langer als strijdwapen, maar als middel voor ontspanning. Wekelijks komen we hiervoor bij elkaar in het gildehuis.