Ground of Being

https://www.groundofbeing.nl/

Mijn missie is een bijdrage te leveren waarin de reguliere en alternatieve gezondheidszorg verder samenvoegt. Zodat vanuit deze holistische aanpak jij als volledig menszijn in zijn totaliteit wordt gezien. Van hieruit biedt ik ondersteuning op zowel mentaal, fysiek, emotioneel als spiritueel vlak.

Website