turing law

https://www.turing.law/

Wij zijn turing advocaten. Een onafhankelijk boetiekkantoor gespecialiseerd in de juridische aspecten van data en digitalisering dat zich richt op de (inter)nationale zakelijke markt en (semi)publieke sector.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met de verschillende aspecten van data en digitalisering, zoals IT, cloud, privacy, big data, intellectueel eigendom, artificial intelligence, mobile apps en encryptie.

Hoewel wij nadrukkelijk en bewust veel verschillende sectoren bedienen hebben wij in de loop van de jaren veel en diepgaande kennis opgedaan over digitaliseringsvraagstukken in de gezondheidszorg.

Website